Nynorskkorpuset

ved Norsk Ordbok 2014

For å integrera bruken av korpuset med andre delar av metaordboka, må ein ha tilgang til eigen klientprogramvare. Det vil framleis ta noko tid før denne programvaren er ferdigutvikla.

Uavhengig av dette tek no korpuset form, og det ville vere synd om ein ikkje hadde den minste tilgong til materialet. Enkel tilgang vil gjere det mogleg for framtidige brukarar å evaluere materialet, og merke seg ting dei saknar eller ønskjer annleis. Slike merknadar vil gjere det enklare å utvikle den endelege programvaren slik brukarane ønskjer.

Søk

Søkjeord :

Hint: Dersom du får feile linjeskift, kan det hjelpe å gjere weblesar-vindauget størst mogleg.

Firda

Syn og Segn, dagsavis, romanar, faglitteratur, osb.

Dag og Tid (2000--2002)