Organisasjon
 
     
ADMINISTRATIVT:
Personale - adresseliste
Museumsprosjektets årsrapport 2004
Museumsprosjektets årsrapport 2003
Museumsprosjektets årsrapport 2002
Museumsprosjektets årsrapport 2001
Museumsprosjektets årsrapport 2000
Museumsprosjektets årsrapport 1999
Museumsprosjektets årsrapport 1998
Universitetenes samarbeidsavtale om Museumsprosjektet
Opprinnelig prosjektbeskrivelse
Den nasjonale styringsgruppen
Museumsprosjektets hovedside
 

Museumsprosjektet er etablert med en sentral enhet ved Universitetet i Oslo. Her sitter den daglige ledelsen samt systemutviklergruppa i prosjektet. Prosjektet har en faglig og en administrativ leder, samt en sekretær. I tillegg har prosjektet en leder/koordinator for systemutviklergruppa som er involvert i alle de datafaglige avgjørelsene som blir gjort i prosjektet. Prosjektets ledelse er underlagt en nasjonal styringsgruppe med representanter fra de fire universitetene.

Selve systemutviklergruppa består av 3, 6 årsverk som samarbeider tett med de forskjellige fagmiljøene rundt omkring på de ulike universitetsmuseene.

Sentraladministrasjonen i prosjektet arbeider for å få til videre finansiering av prosjektet og å fordele midlene til de ulike delprosjektene. Her arbeides det også i forhold til arbeidsmarkedsetaten for å skaffe registranter på ulike former for arbeidsmarkedstiltak, samt at en fordeler registreringskapasiteten prosjektet har tilgang til ved UniReg-sentralene i Nord-Norge (ca 60 årsverk).

 

   
  Ansvarlig for denne siden - muspro@muspro.uio.no