Museumsprosjektets hovedside

Adresseliste

Ledelse og administrasjon:

Ore, Christian-Emil
faglig leder
Enhet for digital Dokumentasjon/Museumsprosjektet
Pb. 1123 Blindern
0317 Oslo
Tlf: 22 85 69 68, faks: 22 85 49 83
c.e.s.ore@muspro.uio.no

Rangsæter, Oddrun
administrativ leder
Museumsprosjektet
Pb. 1123 Blindern
0317 Oslo
Tlf: 22 85 49 85, faks: 22 85 49 83
oddrun.rangsater@muspro.uio.no

Samadi, Javid
sekretær
Museumsprosjektet
Pb. 1123 Blindern
0317 Oslo
Tlf: 22 85 49 82, faks: 22 85 49 83
h.j.samadi@muspro.uio.no

 

Systemutviklergruppa:

Eide, Øyvind
systemutvikler
Museumsprosjektet
Pb. 1123 Blindern
0317 Oslo
Tlf: 22 85 49 88, faks: 22 85 49 83
oyvind.eide@muspro.uio.no

Holmen, Jon
Koordinator/systemutvikler
Enhet for digital dokumentasjon
Pb. 1123 Blindern
0317 Oslo
Tlf: 22 85 49 86, faks: 22 85 49 83
jon.holmen@muspro.uio.no

Jordal, Ellen Aasprang
systemutvikler
Museumsprosjektet
Pb. 1123 Blindern
0317 Oslo
Tlf: 22 85 81 89, faks: 22 85 49 83
e.k.a.jordal@muspro.uio.no

Glenndal, Svein
systemutvikler
Museumsprosjektet
Pb. 1123 Blindern
0317 Oslo
Tlf: 22 85 48 02, faks: 22 85 49 83
e.k.a.jordal@muspro.uio.no

Ohlson, Sofia
driftsansvarlig
Museumsprosjektet
Pb. 1123 Blindern
0317 Oslo
Tlf: 22 84 48 31, faks: 22 85 49 83
sofia.ohlson@muspro.uio.no

Olsen, Stein Aleksander
systemutvikler
Museumsprosjektet
Pb. 1123 Blindern
0317 Oslo
Tlf: 22 85 44 98, faks: 22 85 49 83
s.a.olsen@muspro.uio.no

Ridings, Daniel
systemutvikler
Enhet for digital dokumentasjon
Pb. 1123 Blindern
0317 Oslo
Tlf: 22 84 48 31 / 22 85 49 82, faks: 22 85 49 83
daniel.ridings@muspro.uio.no

Stabell, Jarle
systemutvikler
Museumsprosjektet
Pb. 1123 Blindern
0317 Oslo
Tlf: 22 85 68 06, faks: 22 85 49 83
jarle.stabell@muspro.uio.no

Tvedt, Lars Jørgen
systemutvikler
Enhet for digital dokumentasjon
Pb. 1123 Blindern
0317 Oslo
Tlf: 22 85 49 84, faks: 22 85 49 83
l.j.tvedt@muspro.uio.no

 

Fagkonsulenter og korrekturlesere:

Andersen, Bjørg H.
Korrekturleser
Folkeuniversitetet i Sandefjord
Lingelmvn. 56
3255 Sandefjord
Tlf: 33 47 84 60, faks: 33 47 95 66

Bergersen, Robert
fagkonsulent zoologi, Tromsø Museum
Tromsø Museum Universitetsmuseet
9037 Tromsø
Tlf: 77 64 50 40, faks: 77 64 50 25
robertb@imv.uit.no

Daverdin, Marc
fagkonsulent zoologi, Vitenskapsmuseet, NTNU
NTNU Vitenskapsmuseet
7491 Trondheim
Tlf: 73 59 22 88, faks: 73 59 22 95
marc.daverdin@vm.ntnu.no

Djursvoll, Per
fagkonsulent zoologi, Bergen Museum
Bergen Museum, Zoologisk avd.
Museplass 3
5007 Bergen
Tlf: 55 58 29 25, faks: 55 58 96 77
per.djursvoll@zmb.uib.no

Helgeland,Kirsten
fagkonsulent foto, Universitetets kulturhistoriske museer
UKM, Frederiksgt. 2,
0164 Oslo
Tlf: 22 85 99 74,
kirstjh@ukm.uio.no

Hjelmtveit, Solfrid
tekniker/fagkonsulent botanikk, Bergen Museum
Botanisk Institutt
Allegaten 41
5007 Bergen
Tlf: 55 58 33 41, faks: 55 58 96 67
solfrid.hjelmtveit@bot.uib.no

Høy-Petersen, Anne Birgitte
fagkonsulent arkeologi, Vitenskapsmuseet, NTNU
NTNU Vitenskapsmuseet
7491 Trondheim
Tlf: 73 59 08 61, faks: 73 59 22 38
gitte.hoy@vm.ntnu.no

Hårsaker, Karstein
fagkonsulent zoologi, Vitenskapsmuseet, NTNU
NTNU Vitenskapsmuseet
7491 Trondheim
Tlf: 73 59 22 82, faks: 73 59 22 95
karstein.harsaker@vm.ntnu.no

Innselset, Sonja M.
fagkonsulent arkeologi, Bergen Museum
Bergen Museum, Arkeologisk avd.
Haakon Sheteligs plass 10
5007 Bergen
Tlf: 55 58 32 65, faks: 55 58 91 78
sonja.innselset@bm.uib.no

Iveland,Kristin
fagkonsulent etnografi, Universitetets kulturhistoriske museer
UKM, Frederiksgt. 2,
0164 Oslo
Tlf: 22 85 97 16,
Kristin.Iveland@ukm.uio.no

Kongsrud, Jon Anders
fagkonsulent zoologi, Bergen Museum
Bergen Museum, Zoologisk avd.
Museplass 3
5007 Bergen
Tlf: 55 58 22 23, faks: 55 58 96 77
jon.kongsrud@ifm.uib.no

Myklebost, Heidi
fagkonsulent botanikk, Vitenskapsmuseet, NTNU
NTNU Vitenskapsmuseet
7491 Trondheim
Tlf: 73 59 22 65, faks: 73 59 22 95
heidi.myklebost@vm.ntnu.no

Prestø, Tommy
fagkonsulent botanikk, Vitenskapsmuseet, NTNU
NTNU Vitenskapsmuseet
7491 Trondheim
Tlf: 73 59 22 73, faks: 73 59 22 95
tommy.presto@vm.ntnu.no

Sørgård, Åse
fagkonsulent kulturhistorie, Tromsø Museum,
Tromsø Museum Universitetetsmuseet
9037 Tromsø
Tlf: 77 64 50 87, faks: 77 64 55 20
aase@imv.uit.no

Vange, Vibekke
fagkonsulent botanikk, Tromsø Museum
Tromsø Museum Universitetsmuseet
9037 Tromsø
Tlf: 77 64 50 44, faks: 77 64 51 05
Vibekke.Vange@tmu.uit.no


Registreringssentralene:

UniReg Kringsjå
Sognsveien 218
0864 Oslo
Tlf: 22 84 11 33

Hætta, Roger
daglig leder,
UniReg Indre Finnmark
Pb. 38
9520 Kautokeino
Tlf: 78 48 74 62, faks: 78 48 74 59
rogerh@unireg.uio.no
 

 

Siri, Per Mathis
produksjonskonsulent,
UniReg Indre Finnmark
Pb. 38
9520 Kautokeino
Tlf: 78 48 74 60, mobil: 99 71 09 32 faks: 78 48 74 59
kautokeino@unireg.uio.no
 

   

Eriksen, Sigmund
daglig leder,
UniReg Vardø
Skolegata
9950 Vardø
Tlf: 78 98 92 84/ 78 98 92 36/ 97 66 82 99,
faks: 78 98 92 60
sigmu-er@online.no

 

ADMINISTRATIVT:
Personale - adresseliste
Museumsprosjektets årsrapport 2004
Museumsprosjektets årsrapport 2003
Museumsprosjektets årsrapport 2002
Museumsprosjektets årsrapport 2001
Museumsprosjektets årsrapport 2000
Museumsprosjektets årsrapport 1999
Museumsprosjektets årsrapport 1998
Universitetenes samarbeidsavtale om Museumsprosjektet
Opprinnelig prosjektbeskrivelse
Den nasjonale styringsgruppen
Ansvarlig for denne siden - muspro@muspro.uio.no