Museumsprosjektets hovedside
         
Museumsprosjektets nasjonale styringsgruppe

Nasjonal styringsgruppe for Museumsprosjektet ble oppnevnt i april 1998 og virket fram til sommeren 2001. Våren 2001 ble prosjektet vedtatt forlenget til 2005 og en ny styringsgruppe ble oppnevnt for 3 år. Ny styringsgruppe ble utnevnt fra og med 1. januar 2004

Den nåværende styringsgruppen består av følgende medlemmer:


Annik Myhre, Universitetet i Oslo, styreleder

Universitetet i Bergen:
Bjarne Meidell, Bergen Museum
pers. vara Else Kleppe, Bergen Museum

Universitetet i Oslo:
Susan Matland, Universitetets kulturhistoriske museer
pers. vara Espen Uleberg, Universitetets kulturhistoriske museer

Universitetet i Tromsø:
Marit Hauan, Tromsø Museum
pers. vara Karl Frafjord, Tromsø Museum

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet:
Solveig Bakken, Vitenskapsmuseet
pers. vara Kurt Alterskjær, Vitenskapsmuseet 

ADMINISTRATIVT:
Personale - adresseliste
Museumsprosjektets årsrapport 2004
Museumsprosjektets årsrapport 2003
Museumsprosjektets årsrapport 2002
Museumsprosjektets årsrapport 2001
Museumsprosjektets årsrapport 2000
Museumsprosjektets årsrapport 1999
Museumsprosjektets årsrapport 1998
Universitetenes samarbeidsavtale om Museumsprosjektet
Opprinnelig prosjektbeskrivelse
Den nasjonale styringsgruppen

 

Referater fra styremøtene

Møte 15.06.2006
Møte 06.03.2006
Møte 07.12.2005
Møte 19.10.2005
Møte 19.04.2005
Møte 11.03.2005
Møte 14.12.2004
Møte 17.09.2004
Møte 10.05.2004
Møte 17.11.2003
Møte 18.09.2003
Møte 28.04.2003
Møte 06.02.2003
Møte 28.10.2002
Møte 20.09.2002
Møte 30.08.2002
Møte 08.03.2002
Møte 23.01.2002
Møte 26.11.2001
Møte 22.10.2001
Møte 21.06.2001
Møte 03.05.2001
Møte 29.01.2001
Møte 14.12.2000
Møte 27.10.2000
Møte 18.05.2000
Møte 14.03.2000
Møte 18.02.2000
Møte 15.12.1999
Møte 24.09.1999
Møte 04.06.1999
Møte 19.03.1999
Møte 09.02.1999


Notater

Notat Universitetsrådet 11.11.99
Tilleggsnotat Universitetsrådet 13.1.2000
Notat om en felles driftsorganisasjon etter Museumsprosjektet og Dokumentasjonsprosjektet

Ansvarlig for denne siden - muspro@muspro.uio.no