Til Museumsprosjektets hovedside
Oversikt over databasene

Her er linker til alle databasene Museumsprosjektet er involvert i. Noen av basene er utviklet på det enkelte museum, Museumsprosjektet har da bidratt med registrering av materiale til basene.Målet for Museumsprosjektet er å lage felles, nasjonale databasesystemer for gjenstandshåndtering på alle universitetsmuseene.
      

Arkeologi (databaser)

Bergen Museum - arkeologisk hovedkatalog:
http://www.dokpro.uio.no/arkeologi/bergen/hovedkat.html

Fornminnebasen
http://www.arkeoland.uib.no/fastmFS.htm

Førhistoriske minne på vestlandet
http://www.dokpro.uio.no/arkeologi/fett/fett_ramme.html

Oldsaksamlingens hovedkatalog
http://www.dokpro.uio.no/arkeologi/oslo/hovedkat.html

Arkeoland - digitalt ressursbibliotek for nordisk arkeologi
http://www.arkeoland.uib.no/

Archaeological Records of Europe - Networked Access
http://ads.ahds.ac.uk/arena/


Nyere kulturhistorie
  (databaser)

Foto
http://www.muspro.uio.no/fag/kulturhistorie/fotosamlingen/forside.shtml


Botanikk
   (databaser)

Lav
http://www.toyen.uio.no/botanisk/bot-mus/lav/soklavhb.htm


Zoologi
   (databaser)

Sommerfugler
http://www.nhm.uio.no/norlep/


Nyttige adresser

Dokumentasjonsprosjektet
http://www.dokpro.uio.no

Naturhistorisk museum, UiO
http://www.nhm.uio.no/

Kulturhistorisk museum, UiO
http://www.khm.uio.no/

Bergen Museum
http://www.bm.uib.no/

Vitenskapsmuseet
http://www.ntnu.no/vmuseet/

Tromsø Museum Universitetsmuseet
http://www.imv.uit.no/