Fagområde:
Arkeologi
 
     
FAG:
Arkeologi
Etnografi
Nyere kulturhistorie
Botanikk
Geologi
Zoologi

ARKEOLOGI:
Bergen Musuem: Delprosjekt arkeologi
Oldsaksamlingen: Delprosjekt arkeologi
Vitenskapsmuseet: Delprosjekt arkeologi
Tromsø Museum Universitetsmuseet: Delprosjekt kulturhistorie

Museumsprosjektets hovedside
 

Museumsprosjektets delprosjekter i arkeologi har som mål å digitalisere alle samlingene ved de arkeologiske universitetsmuseene i Norge og bygge opp fullstendige og lett søkbare databaser over samlingene. Museumsprosjektet fortsetter arbeidet som ble startet opp i Dokumentasjonsprosjektet.

En stor del av samlingene er allerede digitalisert og tilgjengelige for søk. Noen arkiver er tilgjengelige for allmenheten mens andre foreløpig er tilgjengelige bare internt på de respektive museer.

Museumsprosjektet deltar også i det EU-finaniserte ARENA-projektet.

 

De ferdige databasene er foreløpig:

Arkeologibasen, en smakebit av materialet som skal legges ut:
http://dina.uio.no/arkeodemo/topp.html

Førhistoriske minne på vestlandet: http://www.dokpro.uio.no/arkeologi/fett/fett_ramme.html

Oldsaksamlingens hovedkatalog:
http://dina.uio.no/arkeologi/oslo/hovedkat.html

  Ansvarlig for denne siden - muspro@muspro.uio.no