Delprosjekt
Botanikk
ved Bergen Museum
     
FAG:
Arkeologi
Etnografi
Nyere kulturhistorie
Botanikk
Geologi
Zoologi

BOTANIKK:
Botanisk museum, Oslo: Sopp og lav
Botanisk museum, Oslo: Nordiske og arktiske karplanter
Tromsø Museum: Naturhistorie - botanikk
Bergen Museum: Naturhistorie - botanikk
Vitenskapsmuseet: Naturhistorie - botanikk

Museumsprosjektets hovedside
 

Delprosjektet startet i november 1999. En startet med registreringen av soppherbariet og lavherbariet og gikk senere over til digtaliseringhen av karplanteherbariet. Soppherbariet ble ferdigregistrert i 2001 og lavherbariet i 2002.

Karplanteregistrering gjennomføres i dag ved at en fotograferer alle herbariearkene. Fotoene legges i basen og hentes opp i registreringsapplikasjonen av de som skal registrere informasjonen på etikettene. Registreringen foregår i hovedsak ved Museumsprosjektetets registreringssentraler.

Les resten

 

Norske lav ligger åpent for søk på Norsk Lavdatabase på adressen: http://www.toyen.uio.no/botanisk/bot-mus/lav/soklavhb.htm

En finner mer informasjon om Botanisk avdeling ved Bergen Museum her: http://bergenmuseum.uib.no/fagsider/botanikk/herbarium_bg.html

  Ansvarlig for denne siden - muspro@muspro.uio.no