Delprosjekt botanikk
Nordiske og arktiske karplanter
ved Botanisk hage og museum,
Universitetet i Oslo
     
FAG:
Arkeologi
Etnografi
Nyere kulturhistorie
Botanikk
Geologi
Zoologi

BOTANIKK:
Botanisk museum, Oslo: Sopp og lav
Botanisk museum, Oslo: Nordiske og arktiske karplanter
Tromsø Museum: Naturhistorie - botanikk
Bergen Museum: Naturhistorie - botanikk
Vitenskapsmuseet: Naturhistorie - botanikk

Museumsprosjektets hovedside
 

Delprosjektet er lokalisert til det nordiske og arktiske karplanteherbariet på Botanisk museum, ved de Naturhistoriske museene på Tøyen (Universitetet i Oslo). Delprosjektet startet opp 1. juni 1999 med Reidar Elven som delprosjektansvarlig.

Primære målsetting:
  1. Økt hastighet på registrering av herbariebelegg
  2. Registrering av hele kryss- og planteliste-arkivet
  3. Registrering og bedre sikring av håndskriftsamlinga (dagbøker, plantelister, stipendieberetninger o.l.), spesielt de eldste og viktigste kildene

Den første millionen med registrerte karplantefunn ved Botanisk museum i Oslo ble passert i løpet av våren 2001! og ca 45 % av karplantesamlingen var digitalisert når Museene på Tøyen meldte seg ut av samarbeidet med Museumsprosjektet ved utgangen av 2003.

Les resten

 

En finner mer informasjon om de ulike samlingen ved Botanisk hage og museum her: http://www.nhm.uio.no/samlinger/botanikk/karpl_index.htm

 

  Ansvarlig for denne siden - muspro@muspro.uio.no