Delprosjekt botanikk
Sopp og lav
ved Botanisk hage og museum,
Universitetet i Oslo
     
FAG:
Arkeologi
Etnografi
Nyere kulturhistorie
Botanikk
Geologi
Zoologi

BOTANIKK:
Botanisk museum, Oslo: Sopp og lav
Botanisk museum, Oslo: Nordiske og arktiske karplanter
Tromsø Museum: Naturhistorie - botanikk
Bergen Museum: Naturhistorie - botanikk
Vitenskapsmuseet: Naturhistorie - botanikk

Museumsprosjektets hovedside
 

Delprosjektet startet i oktober 1998 med førstekonservator Gro Gulden som delprosjektansvarlig. Hovedmålet for prosjektet va å digitalisere informasjonen på etikettene til alle innsamlinger av lav og sopp fra Norge ved Universitetets Naturhistoriske museer og botanisk hage på Tøyen. Størrelse på dette materiale er ca. 200 000 sopp og 90 000 lav. I neste fase skal bl. a. viktige internasjonale samlinger fra Arktis og Afrika digitaliseres. Totalt skal ca. 435.000 objekter (herbariebelegg) registreres. I tillegg skal sopp- og lavfunn fra litteratur, rapporter, notater, feltlister, etc. registreres digitalt.

Ved utgangen av 2003 meldte museene på Tøyen seg ut av Museumsprosjektet. På dette tidspunktet var alle norske lavkollekter og ca 35 % av alle norske soppkollekter registrert.

Alle registrerte herbariebelegg, pluss en del opplysninger fra forskjellige skriftlige kilder (krysslister, faglitteratur, rapporter) er allerede tilgjengelige for søk:

Sopp: http://www.nhm.uio.no/botanisk/sopp/index.html

Lav: http://www.toyen.uio.no/botanisk/bot-mus/lav/soklavhb.htm

 

En finner mer informasjon om de ulike samlingene ved Botanisk museum på: http://www.nhm.uio.no/samlinger/botanikk/index.htm

Spørsmål om delprosjektets arbeid kan rettes til Hussain Gulaid

 

  Ansvarlig for denne siden - muspro@muspro.uio.no