Delprosjekt
Botanikk
ved Tromsø Museum Universitetsmuseet
     
FAG:
Arkeologi
Etnografi
Nyere kulturhistorie
Botanikk
Geologi
Zoologi

BOTANIKK:
Botanisk museum, Oslo: Sopp og lav
Botanisk museum, Oslo: Nordiske og arktiske karplanter
Tromsø Museum: Naturhistorie - botanikk
Bergen Museum: Naturhistorie - botanikk
Vitenskapsmuseet: Naturhistorie - botanikk

Museumsprosjektets hovedside
 

Delprosjektet startet opp 1. juli 1999. Geir Mathiassen og Brynhild Mørkved har byttet på å være delprosjektansvarlige.

Delprosjektet har vært pionerprosjekt i forhold til utforming og uttesteng av Oracle-applikasjonene som er designet for håndtering av botanisk materiale.

Samlingene som forvaltes av botanisk fagenhet ved Tromsø Museum fordeler seg slik:

Objektsamlinger:
  Karplanter 140 000
Moser 28 500
Lav 15 300
Alger 3 000
Sopp 25 000

Tallene gjelder kun innordnede objekter og er basert på opptellinger. Når det gjelder størrelsen av lav- og mosesamlingene er disse estimert på bakgrunn av en beregning av årlig tilvekst.

Skriftlige samlinger:
  • 124 feltdagbøker med datamatriser representerer anslagsvis 200 000 karplantefunn.
  • Ca 50 andre feltdagbøker med vanlige plantelister.
  • Ca 400 krysslister finnes i museets arkiv, men betydelige samlinger er lagret hos privatpersoner.
  • Ca 7100 særtrykk
Les resten

 

Her finner du mer informasjon om Fagenhet for botanikk ved Tromsø Museum Universitetsmuseet: http://www.imv.uit.no/ommuseet/enheter/bot/index.htm

  Ansvarlig for denne siden - muspro@muspro.uio.no