Fagområde:
Geologi
 
     
FAG:
Arkeologi
Etnografi
Nyere kulturhistorie
Botanikk
Geologi
Zoologi

GEOLOGI:
Paleontologisk museum: Oslofeltets fossiler
Tromsø Museum: Naturhistorie - geologi
Bergen Musuem: Naturhistorie - geologi

Museumsprosjektets hovedside
 

Paleontologisk museum på Tøyen og de geologiske avdelingene ved Bergen Museum og ved Tromsø Museum registrerer geologisk materiale i regi av Museumsprosjektet.

Materialet er fysisk vanskelig å flytte på grunn av vekten og må derfor registrers lokalt på museene. Papirbasert materiale som bibliografier ol. sendes til registrerngssentralene i Nord-Norge for registrering.

Det prioriteres forskjellig materiale på de ulike museene, men alle har veldefinerte prosjektplaner for hvilke samlinger som skal registreres i prosjektperioden. Materialet som registreres ved Paleontologisk museum har stor internasjonal interesse, og vil derfor legges tilgjengelig på nettet uten noen form for restriksjoner.

  Ansvarlig for denne siden - muspro@muspro.uio.no