Delprosjekt
Geologi
ved Tromsø Museum Universitetsmuseet
     
FAG:
Arkeologi
Etnografi
Nyere kulturhistorie
Botanikk
Geologi
Zoologi

GEOLOGI:
Paleontologisk museum: Oslofeltets fossiler
Tromsø Museum: Naturhistorie - geologi
Bergen Musuem: Naturhistorie - geologi

Museumsprosjektets hovedside
 

Delprosjektet startet opp 1. september 1998 og formålet med Museumsprosjektet er:

  1. å gjøre magasinert geologisk materiale og samlinger lettere tilgjengelig for forskning og undervisning.
  2. å offentliggjøre data fra samlingene via elektroniske medier og derved på en effektiv måte formidle kunnskap om geologi, spesielt i Nord-Norge, til allmennheten.
  3. å kunne tilby sikkert og effektivt utlån av objekter og data til aktuelle brukere.

En har konsentrert seg om registreringen av bergarter og fossiler og ved prosjektavslutning er ca 30 000 objekter registrert i basen. I tillegg har en bibliografiregistrert 26 200 særtrykk.

 

Det finnes mer informasjon om samlingene på Tromsø Museums egne hjemmesider: http://www.imv.uit.no/ommuseet/enheter/geo/index.htm

  Ansvarlig for denne siden - muspro@muspro.uio.no