Fagområde:
Nyere kulturhistorie
 
     
FAG:
Arkeologi
Etnografi
Nyere kulturhistorie
Botanikk
Geologi
Zoologi

NYERE KULTURHISTORIE:
Tromsø Museum: Nyere kulurhisorie

Museumsprosjektets hovedside
 

Kun ett av Museumsprosjektets delprosjekter dokumenterer noe av den nyere kulturarven i norsk historie. Delprosjekt nyere kulturhistorie ved Tromsø museum digitaliserte fotosamlingen ved Tromsø Museum og var et pinonerprosjekt når det gjelder digitalisering av fotomateriale.

Delprosjektet ble avsluttet våren 2001.

Fotoene dokumenterer ulike aspekter ved nordnorsk samfunnsliv og landskapskultur. Deler av fotomaterialet vil kun frigis for bruk i forskning, mens andre deler av materialet ligger åpent på nettet.

Til fotosamlingen.
 
  Ansvarlig for denne siden - muspro@muspro.uio.no