Fagområde:
Etnografi
 
     
FAG:
Arkeologi
Etnografi
Nyere kulturhistorie
Botanikk
Geologi
Zoologi

ETNOGRAFI:
Etnografisk museum: Etnografi
Tromsø Museum: Nyere kulturhistorie

Museumsprosjektets hovedside
 

Ved Tromsø Museum Universitetsmuseet og Etnografisk museum i Oslo har Museumsprosjektet delprosjekter som registrerer etnografisk materiale. Det kulturhistoriske delprosjektet i Tromsø konsentrerer seg i hovedsak om digitalisering av fotomateriale mens delprosjektet i Oslo har som hovedmål å dataføre gjenstandskatalogen ved museet. Det etnografiske materialet en arbeider med er derfor svært forskjellig både når det gjelder innhold og arbeidsteknikk.

  Ansvarlig for denne siden - muspro@muspro.uio.no