Fagområde:
Botanikk
 
     
FAG:
Arkeologi
Etnografi
Nyere kulturhistorie
Botanikk
Geologi
Zoologi

BOTANIKK:
Botanisk museum, Oslo: Sopp og lav
Botanisk museum, Oslo: Nordiske og arktiske karplanter
Tromsø Museum: Naturhistorie - botanikk
Bergen Museum: Naturhistorie - botanikk
Vitenskapsmuseet: Naturhistorie - botanikk

Museumsprosjektets hovedside
 

Alle de fire universitetene har botaniske samlinger som registreres i Museumsprosjektet. Ved de ulike fagenhetene er det opprettet egne delprosjekter, med fagkonsulenter som er finasiert av Museumsprosjektet. Fagkonsulentene har ansvar for å tilrettelegge for registrering og kvalitetssikre materialet som blir registert. De botaniske delprosjektene prioriterer den nordiske og arktiske delen av samlingene og vil i første omgang registrere alle rødlisteartene.

De botaniske delprosjektene bruker arbeidsledige på ulike former for tiltak til å få gjort selve registreringsarbeidet. Mye registreres lokalt i museene, men deler av materialet blir sendt ut for registrering ved registreringsenheter utenfor museene.

Hvert delprosjekt har sin egen web-side der du kan lese mer om de enkelte delprosjektene og deres arbeide.

  • Botanisk hage og museum, Delprosjekt botanikk, Sopp og lav
  • Botanisk hage og museum, Delprosjekt botanikk, Nordiske og arktiske karplanter
  • Tromsø Museum Universitetsmuseet, Delprosjekt botanikk
  • Bergen Museum, Delprosjekt naturhistorie, fagområde botanikk
  • Vitenskapsmuseet, Delprosjekt naturhistorie
 

Søkbare databaser

Sopp: http://www.toyen.uio.no/botanisk/bot-mus/sopp/soppdb.htm

Lav: http://www.toyen.uio.no/botanisk/bot-mus/lav/soklavhb.htm

 

  Ansvarlig for denne siden - muspro@muspro.uio.no