Delprosjekt
Botanikk
ved Vitenskapsmuseet
     
FAG:
Arkeologi
Etnografi
Nyere kulturhistorie
Botanikk
Geologi
Zoologi

BOTANIKK:
Botanisk museum, Oslo: Sopp og lav
Botanisk museum, Oslo: Nordiske og arktiske karplanter
Tromsø Museum: Naturhistorie - botanikk
Bergen Museum: Naturhistorie - botanikk
Vitenskapsmuseet: Naturhistorie - botanikk

Museumsprosjektets hovedside
 

Lokalisering

Delprosjektet er lokalisert til herbariet ved Vitenskapsmuseet (herbarium TRH). Et eget delprosjekt i moseherbariet gikk i 1999-2000. Aktiviteten ble betydelig utvidet med egen registreringssentral fra 2001 som registrerte både karplanter, moser og sopp. Delprosjektansvarlig er professor Kjell Ivar Flatberg.

Målsetting

Hovedmålsettingen med det botaniske delprosjektet er å øke tilgjengeligheten både for vitenskapelig bruk (forskere og studenter), for naturforvaltningen og for allmennheten. Dette skjer ved at samlingene konverteres til elektroniske data. Samlingene består av herbariebelegg, krysslistedata, artsdata fra dagbøker, plantesosiologiske data, notater/rapporter og relevante publikasjoner.

For tiden foregår registrering av karplanter (karsporeplanter, frøplanter), moser og sopp.

Les resten

 

Mer informasjon om samlingene ved herbarium TRH og samlingsansvarlige finner du på: http://www.ntnu.no/vmuseet/nathist/vitensaml.html

Spørsmål om delprosjektets arbeid kan rettes til Tommy Prestø

 

  Ansvarlig for denne siden - muspro@muspro.uio.no