Fagområde:
Zoologi
 
     
FAG:
Arkeologi
Etnografi
Nyere kulturhistorie
Botanikk
Geologi
Zoologi

ZOOLOGI:
Bergen Museum: Delprosjekt zoologi
Tromsø Museum: Delprosjekt naturhistorie - zoologi
Vitenskapsmuseet: Delprosjekt naturhistorie - zoologi
Zoologisk Museum, Oslo: Delprosjekt zoologi

Museumsprosjektets hovedside
 

Alle de fire universitetene har store zoologiske samlinger ved sine respektive museer. Samlingene er svært omfattende, med alt fra encellede dyr til store pattedyr.

De zoologiske museene er alle i ferd med å registrere samlingene sine og deler av denne registeringen blir gjort i regi av Museumsprosjektet. Museene har gjort ulike prioriteringer for hvilke deler av samlingen som skal registreres i prosjektperioden.

Alt materialet som registreres vil etter hvert legges i felles Oracle-baserte databaser, men ingen av databasene er foreløpig tilgjengelige for søk.

 

  Ansvarlig for denne siden - muspro@muspro.uio.no