om
Fagområdene
 
     
FAG:
Arkeologi
Etnografi
Nyere kulturhistorie
Botanikk
Geologi
Zoologi

Museumsprosjektets hovedside
 

De mange delprosjektene i Museumsprosjektet har mange fellestrekk, til tross for at de omfatter svært ulike fagområder. Alle har store, til dels uoversiktlige samlinger som skal digitaliseres, og materialet skal dataføres og kvalitetssikres før det legges i databaser. Alle samlingene består av ulike former for objekter der det enkelte objekt har sin egen historie som i grove trekk omfatter type objekt, tidsepoke, funnsted og finner, samt konserveringsopplysninger og lagringsmåte.

Databasene som bygges opp i prosjektet vil alle være bygd på samme plattform og være kompatible med hverandre, samtidig som en sikrer de enkelte samlingenes særtrekk.

 

   
  Ansvarlig for denne siden - muspro@muspro.uio.no