FAG:
Arkeologi
Etnografi
Nyere kulturhistorie
Botanikk
Geologi
Zoologi

BOTANIKK:
Botanisk museum, Oslo: Sopp og lav
Botanisk museum, Oslo: Nordiske og arktiske karplanter
Tromsø Museum: Naturhistorie - botanikk
Bergen Museum: Naturhistorie - botanikk
Vitenskapsmuseet: Naturhistorie - botanikk

Museumsprosjektets hovedside
 


Delprosjekt botanikk

Johannes Lids plantelister

Foto av Lid fra Kanariøyene Johannes Lid (1884-1971) er en av våre mest kjente botanikere, kanskje i første rekke pga. "Lids flora". Første utgave av floraen kom i 1944, med Johannes som forfatter og kona Dagny Tande Lid som illustratør. Sjette utgave kom i 1995 og floraen nyttes daglig av norske botanikere, såvel av leg som lærd. Lid var konservator ved Botanisk museum, Universitetet i Oslo fra 1919 til 1956. Hver sommer fra 1910 til 1969 vandret eller syklet Lid rundt og botaniserte i store deler av Sør-Norge (de siste årene også mye på Kanariøyene). Lid har selv anslått at han totalt botaniserte i omkring 3350 dager!

Når Lid var i felt, hadde han alltid (i hvert fall fra og med 1914) med seg ei kladdebok (med ruter), hvor han på forhånd hadde skrevet opp vitenskapelige ('latinske') navn på de planteartene han kunne vente og finne på turen. I de ulike områdene han undersøkte merket han av hvilke planter han fant - ei kolonne for hvert område.

Kart - Sør-Norge hvor Lid laget plantelister fra På Botanisk Museum i Oslo har vi over 50 slike kladdebøker etter Johannes Lid, med totalt noe over 2000 plantelister - eller omkring 270.000 plantefunn. På kartet {Fig. Lid-kartet!} er det vist et (ikke helt komplett) kart over hvor i Sør-Norge Lid laget slike plantelister fra. Dette verdifulle materialet blir registrert ved UniReg i Narvik.

 

Tilbake

 

 

 
  Ansvarlig for denne siden - muspro@muspro.uio.no